เรื่องตลก เรื่องที่ 547

ระบบขับถ่าย

ชายหนุ่ม: เซ็ง! ระบบขับถ่ายผมคงพังแล้ว

เพื่อน: เป็นไรๆ

ชายหนุ่ม: ผมขี้ทุก 7 โมงเช้า เวลานี้ทุกวันเลย

เพื่อน: ก็ดีแล้วนี่ ขับถ่ายตรงเวลา

ชายหนุ่ม: แต่ผมตื่น 8 โมงนะ