เรื่องตลก เรื่องที่ 589

วันครบรอบ

ณ ห้อง ICU

หมอ : พูดตรงๆเลยนะครับ แฟนคุณอยู่ในขั้นโคม่า หมดทางรักษาครับ

สามี : ได้โปรดเถอะหมอ ช่วยแฟนผมด้วย

อย่างน้อยก็ให้ถึงพรุ่งนี้ วันครบรอบแต่งงานของเรา

สิ้นเสียงสามี คลื่นหัวใจภรรยาเริ่มทำงาน นิ้วเธอเริ่มกระดิก ริมฝีปากขยับ

ภรรยา: ไม่ใช่เดือนนี้ค่ะ เดือนหน้า จำผิดอีกแล้วนะ!