เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 233

ศูนย์คะแนน

พอลูกศิษย์ได้เห็นคะแนนสอบ ก็เข้าไปประท้วงกับอาจารย์

ลูกศิษย์  :  อาจารย์ครับ วิชานี้ผมไม่ควรได้คะแนนศูนย์

อาจารย์ :  ใช่ เธอไม่ควรได้ศูนย์คะแนน

ลูกศิษย์ : งั้นอาจารย์จะแก้คะแนนให้ใช่มั้ยครับ

อาจารย์ : แต่อาจารย์มีสิทธิ์ให้คะแนนเธอต่ำสุดได้แค่นั้นเอง