เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 320

หัวหมอ

ชาวฝรั่งได้ขายบ่อน้ำบาดาลให้ชาวจีน

วันรุ่งขึ้นชาวฝรั่งไปบอกชาวจีนว่า

ชาวฝรั่ง : เมื่อวานไอขายบ่อบาดาลให้ยูแต่ไอไม่ได้ขายน้ำนะ ถ้ายูใช้น้ำต้องจ่ายค่าน้ำด้วย

ชาวจีน : ไอกำลังจะไปบอกยูพอดีเลยว่า ยูต้องไปวิดน้ำในบ่อออกให้หมดไม่งั้นยูต้องเสียค่าเช่าบ่อ