เรื่องตลก เรื่องที่ 577

อยากเป็นซานตาครอส

ชายหนุ่ม : อยากเปนซานตาคลอส

เพื่อน : อ๋อ อยากส่งความสุข ให้ทุกคน

ชายหนุ่ม : เปล่า อยากสบาย ปีนึงทำงานวันเดียวเอง

เพื่อน : หัวหน้ามึงคงภูมิใจแหละ