เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 58

อยู่ในโอวาท

พ่อเรียกลูกเล็กๆ 3 คนมานั่งล้อมวง แล้ววางของเล่นชิ้นหนึ่งไว้กลางวง

แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ลูกคนไหนเลยคิดคำถามมา 1 ข้อ

พ่อ: ใครคิดว่า ตัวเองเป็นลูกที่อยู่ในโอวาทที่สุด

ลูก: พวกผมไม่เข้าใจคำถามครับพ่อ

พ่อ: เอาละงั้นถามใหม่ ใครคือคนที่

“เชื่อฟังและทำตามทุกอย่างที่แม่บอก”

คนนั้นจะได้ของชิ้นนี้ไป

ลูกๆทั้ง 3 คน หยิบของเล่นส่งให้พ่อพร้อมบอกว่า

“พ่อชนะ”