เรื่องตลก เรื่องที่ 503

เงินเดือน

เจ้านาย : ผมตกลงรับคุณเข้าทำงาน

ชายหนุ่ม : แล้วเรื่องเงินเดือนละครับ

เจ้านาย : ผมให้เงินเดือนคุณ 20,000 หลังจากผ่าน 3 เดือนเพิ่มให้เป็น 25,000

ชายหนุ่ม : ถ้างั้นอีก 3 เดือนผมค่อยมาทำละกันครับ จะได้เป็น 25,000 ทีเดียวเลย