เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 325

เด็กฉลาด2

พี่ชายกำลังสอนน้องชายวัยอนุบาลบวกเลข

พี่ชาย : “พี่มีคำถาม พอพี่ถามจบปุ๊บ ต้องตอบปั๊บเลยน่ะ”

น้องชาย : “ครับพี่”

พี่ชาย : “1+1 เป็นเท่าไหร่”

น้องชาย : “ปั๊บ”