เรื่องตลก เรื่องที่ 614

เตี้ยสุดในห้อง

ชายหนุ่ม : ตอน ม.1 ผมเตี้ยที่สุด ในห้อง ถัดจากนั้น 3 ปี ผมตัวสูงที่สุด ในห้อง

เพื่อน : โห กินนม ออกกำลังกายเยอะสิท่า สูงเร็วเชียว

ชายหนุ่ม : เปล่า

เพื่อน : งั้นใช้วิธีอะไร

ชายหนุ่ม : เรียนซ้ำชั้น 3 ปีรวดอ่ะ