เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 301

เนื้อคู่

หญิงวัยกลางคนไม่เคยมีสามีไปหาหมอดูเพื่อถามเรื่องเนื้อคู่

หมอดู : เนื้อคู่คุณจะเป็นคนต่างชาติ

หญิงวัยกลางคน : (มีความหวัง) เป็นคนชาติไหนคะ

หมอดู : ชาติหน้า