เรื่องตลก เรื่องที่ 595

เบื่อถูกสั่ง

สามี : ผมเบื่อกับการที่คุณมาสั่งมากำหนดชีวิตผมแล้วนะ

ภรรยา : แล้วยังไงคะ

สามี : ผมเป็นหัวหน้าครอบครัว ผมขอเลือกเอง

ภรรยา : จะเลือกอะไร กล้าเหรอ

สามี : ผมจะซักผ้าก่อน แล้วค่อยกวาดบ้าน ละก็ทิ้งขยะ!