เรื่องตลก เรื่องที่ 488

เปิดเทอม

เด็กชายโทรไปที่โรงเรียนระหว่างปิดเทอม

ครูที่อยู่เวร : มีอะไรเหรอลูก

เด็กชาย : โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อไหรครับ

ครูที่อยู่เวร : ใจเย็นๆ ยังอีกนาน อยากมาโรงเรียนแล้วเหรอ

เด็กชาย : เปล่าครับ ผมกลัวเปิดเร็วไป