เรื่องตลก เรื่องที่ 537

เรียนรู้

คุณครู : ทำไมเธอทำการบ้านผิดทุกวันเลย

นักเรียน : ก็ผมทำตามที่ครูสอนไงครับ

คุณครู : ทำตามที่ครูสอนมันต้องไม่ผิดสิ

นักเรียน : ก็ครูบอกว่าให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาด

ผมก็เลยทำผิดทุกวัน จะได้เรียนรู้บ่อยๆ