เรื่องตลก เรื่องที่ 499

เรียนอะไร

ป้าข้างบ้าน : นี้หนู!!! ลูกป้าเค้าเรียนหมอเลยนะ

เด็ก : (อมยิ้ม)

ป้าข้างบ้าน : แล้วหนูเรียนอะไรอยู่ล่ะ

เด็ก : เรียนนาฎศิลป์

ป้าข้างบ้าน : จบไปจะทำงานอะไร ดูไม่มีอนาคตเลย

เด็ก : ตอนป้าตาย ป้าก็ให้ลูกป้า จ้างหนูไปรำหน้าศพไงคะ