เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 51

เรื่องของผัวเมีย

ผัวกับเมียกำลังดูข่าวทีวี เรื่องปัญหาสังคม เกิดมาจากครอบครัวแตกแยก

ผัวหันมาพูดกับเมียว่า

ผัว: นี่เธอ ถ้าวันหนึ่งเราเลิกกัน เธอคิดว่าลูกจะเลือกอยู่กับใคร

เมีย: ไม่ได้อยู่กับใครหรอก ถ้าเลิกกัน “มึงตาย กูติดคุก”