เรื่องตลก เรื่องที่ 605

ไม่รับคืน

ชายหนุ่ม : วันก่อน เอาของที่แฟนเก่าทิ้งไว้ให้ไปคืน

เพื่อน : ใจกว้างอะแหละ แล้วเขาว่าไง

ชายหนุ่ม : เค้าไม่รับคืนว่ะ

เพื่อน :  เลิกกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาคืนนี่ ว่าแต่มันคือไรอะ

ชายหนุ่ม : หนี้