เรื่องตลก เรื่องที่ 487

เลื่อนตำแหน่ง

หัวหน้า : ผมมีข่าวดีจะแจ้ง ผมจะให้คุณเลื่อนตำแหน่ง

ลูกน้อง : จริงเหรอครับหัวหน้า

หัวหน้า : จริงสิ

ลูกน้อง : เลื่อนเป็นตำแหน่งไหนครับ

หัวหน้า : ขยับโต๊ะไปทางขวาหน่อย