เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 171

แซงคิว

คนไข้นั่งรอพบคุณหมอคิวยาว

อยู่ดีๆก็มีหญิงวัยป้าเดินพรวดพราดมาเปิดประตูจะเข้าห้องหมอ

คุณยายที่นั่งรอคิวแรกคว้าไว้ทัน ตบกระโหลกสั่งสอนเลย

“หนอย คนอื่นรอคิวตั้งนานจะแซงคิวเหรอ”

พยาบาลเห็นเข้าร้องลั่น

“อย่าตีคุณหมอค่ะ”