เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 81

ใช้อะไรซักผ้า

มีพนักงานบริษัทผลิตผงซักฟอกแห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์แม่บ้าน

พนักงาน : สวัสดีครับ คุณใช้อะไรซักผ้าครับ?

แม่บ้าน : ใช้ผัวค่ะ