เรื่องตลก เรื่องที่ 602

ไม่ขายเพื่อน

ชายหนุ่ม1 : เมื่อวานมันพูดไรวะ

ชายหนุ่ม2 : กูไม่ขายเพื่อนโทษที

ชายหนุ่ม1 : 500

ชายหนุ่ม2 : เรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอก