เรื่องตลก เรื่องที่ 502

ไม่สุภาพ

ครู : จงบอกชื่อสัตว์ ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาสุภาพและไม่สุภาพ

นักเรียน : สุนัข อันนี้ภาษาสุภาพครับ

ครู : แล้วภาษาไม่สุภาพล่ะ ?

นักเรียน : หมาไงไอ้เหี้ย !!!