เรื่องตลก เรื่องที่ 475

ไม่อยากว่าอ้วน

อยากจะบอกว่าเธอน่ะอ้วนเกินไปแล้วนะ

แต่ก็กลัวจะเป็นการทำร้ายจิตใจ

เลยพูดแทนว่า

“ฉันมองไม่เห็นใครนอกจากเธอ”