เรื่องตลก เรื่องที่ 598

ไม่เห็น

ตำรวจ : นี่คุณไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรเหรอ

คนขับ : เห็นค่ะ

ตำรวจ : เห็นแล้วผ่าไฟแดงทำไม

คนขับ : เออ พอดีไม่เห็นคุณตำรวจอะค่ะ