เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 222

ไล่ออก

ชายหนุ่มไปสมัครงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง

ผู้จัดการอ่านดูใบสมัครก็ส่ายหัว

เพราะตามประวัติ เขาถูกไล่ออกจากที่ทำงานเก่า

“ประวัติคุณไม่ดีเลย ที่ทำงานเก่าเขาไล่คุณออกทุกที่เลย”

“ครับ” ผู้สมัครยอมรับ และพูดต่อไปว่า

“แต่อย่างน้อยผมก็เป็นคนสู้งานนะครับ

ผมไม่เคยลาออกจากที่ไหนมาก่อนเลย”