เรื่องตลก เรื่องที่ 427

คนเคียงข้าง

ชายหนุ่ม : ใครคือคนที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่ทำผิดและไม่ยอมจากไปไหน?

เพื่อน : ภรรยา

ชายหนุ่ม : ไม่ใช่

เพื่อน : พ่อแม่ล่ะสิ

ชายหนุ่ม : ก็ยังไม่ใช่

เพื่อน : ยอมๆ ใครวะเฉลยสิ

ชายหนุ่ม : ตำรวจ