เรื่องตลก เรื่องที่ 445

สูบบุหรี่

a: มึงสูบบุหรี่มากี่ปีละ

b: 20 ปี

a: ถ้ามึงเอาเงินที่ซื้อบุหรี่ 20 ปี เก็บไว้ป่านนี้มีเบนซ์ขับละ

b: แล้วมึงสูบป่ะ

a: ไม่

b: แล้วไหนเบนซ์มึง?