เรื่องตลก เรื่องที่ 421

ดื่มน้ำ

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง (เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องจริง)

นักเรียน1 : คุณครูครับขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ

คุณครู : เชิญจ๊ะ

นักเรียน2 : คุณครูครับขออนุญาตไปปัสสาวะครับ

คุณครู : เชิญจ๊ะ

นักเรียน3 : คุณครูครับขออนุญาตไปดื่มน้ำ ปัสสาวะครับ

คุณครู : ดื่มเข้าไปได้ไงน้ำปัสสาวะ

นักเรียน3 : ???