เรื่องตลก เรื่องที่ 438

สอบภาษาอังกฤษ

ตอน ม.ต้น ระหว่างสอบภาษาอังกฤษเรื่องสอบกริยา 3 ช่อง

อาจารย์คุมสอบเดินออกไปข้างนอก 

นร.1: มึง ๆ ช่อง 2 ของ g๐ คือไรวะ

นร.2 : เว้น ๆ มึง เว้น

นร.1 : เออ ๆ

พอออกจากห้อง

นร.2: สรุปมึงเขียนถูกใช่มั้ย

นร.1: เขียนไร

นร.2: Went

นร.1 : ไม่ได้เขียน ก็มึงบอกให้กูเว้นไว้อะ