เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 410

เรื่องของกรรม

ใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” โปรดเข้าใจตามนี้ (ไม่ใช่เรื่องจริง)

โดดตึกตาย = กายกรรม

ขยันจนตาย = อุตสาหกรรม

สะดุดพู่กันตาย = ศิลปกรรม

ถูกกฎหมายลงโทษตาย = นิติกรรม

ไปทอดผ้าป่ารถคว่ำตาย = กุศลกรรม

โดนตบตาย = หัตถกรรม

อุบัติเหตุตายทั้งบ่าว-สาว = ค่กรรม

โดนวางยาตาย = เภสัชกรรม

คิดว่าเมียป่วยคงใกล้จะตาย = มโนกรรม

เมียไล่ออกจากบ้าน = สิ้นเวร สิ้นกรรม