เรื่องตลกทั่วไป เรื่องที่ 408

อาหารกลางวัน

แม่จัดปิ่นโตให้ลูกไปกินกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน

วันหนึ่งข้าวที่จัดไปไม่ได้กินเลย

ลูกบอกว่า วันนี้หมูที่โรงเรียนตาย

โรงเรียนเลยเอามาทำอาหารเลี้ยงนักเรียน ไม่ต้องกินอาหารปิ่นโต

วันรุ่งขึ้นอาหารเหลือมาอีก

ลูกบอก ไก่ที่โรงเรียนตาย

ทางโรงเรียนเลยจัดทำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนอีก

อีกวันหนึ่ง ลูกไม่ยอมแต่งตัวไปโรงเรียน แม่ก็แปลกใจ

ลูกบอก ไม่กล้าไป เมื่อวานครูใหญ่ตาย