AB วันก่อนครับ 101-105

AB วันก่อนครับ 101

A: วันก่อนครับ

B: ทำไมครับ

A: ผมเห็นแล้วขึ้นเลยครับ

B: เจอคนมากวนตีนเหรอครับ

A: เปล่าครับ รถเมล์

B: …


AB วันก่อนครับ 102

A: วันก่อนครับ

B: ทำไมครับ

A: ผมเห็นแล้วโบกเลยครับ

B: เจอโจทก์เก่าเหรอครับ

A: เปล่าครับ รถแท็กซี่

B: …


AB วันก่อนครับ 103

A: วันก่อนครับ

B: ทำไมครับ

A: ผมเห็นแล้วโบกเลยครับ

B: รถแท็กซี่ใช่มั้ยครับ เล่นไปแล้ว

A: เปล่าครับ มอไซค์รับจ้าง

B: …


AB วันก่อนครับ 104

A: วันก่อนครับ

B: ทำไมครับ

A: ผมเห็นแล้วถีบเลยครับ

B: คู่อริแน่นอน

A: เปล่าครับ จักรยาน

B: …


AB วันก่อนครับ 105

A: วันก่อนครับ

B: ทำไมครับ

A: ต้องค่อยๆปิดประตูตู้เสื้อผ้า

B: ทำไมครับ

A: มีชุดนอนอยู่

B: …